MILLENNIUM LOGISTICS (SHENZHEN) LTD. is awarded the title of South Pacific Pioneer

MILLENNIUM LOGISTICS (SHENZHEN) LTD. được trao danh hiệu Tiên phong Nam Thái Bình Dương

Chúng tôi rất đánh giá cao rằng MILLENNIUM LOGISTICS (SHENZHEN) LTD. được trao danh hiệu Tiên phong Nam Thái Bình Dương. Vào ngày 18-OTC, Tổng quản lý ông Russell đã tham dự lễ trao giải. Nhờ Amazon South China Team, Millennium Logistics sẽ tiếp tục hợp tác với Amazon để mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.