Teambuilding ngoài trời tuyệt vời, MILLENNIUM LOGISTICS LTD.

Teambuilding ngoài trời tuyệt vời, MILLENNIUM LOGISTICS LTD.

Teambuilding ngoài trời tuyệt vời, MILLENNIUM LOGISTICS LTD.
Vào ngày 25 tháng 6 năm 2022, tất cả các đồng nghiệp của Millennium đã đến Dapeng để xây dựng đội ngũ và đã trải qua một ngày rất ý nghĩa !!

Một nhóm người, một con đường, cùng nhau phát triển, hãy biết ơn. Mọi thứ bạn thấy đều đẹp!
Millennium là một gia đình yêu thương và hòa thuận. Chào mừng bạn đến tham gia với chúng tôi ~