logo

Vận chuyển hàng không

Vận tải hàng không

Bất kể kích thước, loại và tần suất hàng hóa của bạn, phải có một giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn. Trong số các tùy chọn, chúng tôi thích AY / AZ / CA / CX / CZ / EK / TK / TG / UPS, v.v.
Dịch vụ vận chuyển hàng không của chúng tôi bao gồm:
· Điều lệ một phần
· Chuyển phát nhanh trên máy bay
· Consolidation
· Back-to-back

Liên Hệ


Đề xuất đọc

Liên hệ với chúng tôi

×