logo

Hậu cần dự án

Hậu cần dự ánĐể phục vụ nhu cầu của các nhà triển lãm, chúng tôi tổ chức toàn bộ quá trình, bao gồm đóng gói lành nghề, đóng gói tùy chỉnh, thu thập cẩn thận, vận chuyển đến đích, giải nén tinh tế, lắp đặt và treo. Trong quá trình carnet ata, chúng tôi giải quyết công việc khai báo cho bạn và bạn sẽ có dịch vụ chăm sóc miễn phí và bạn sẽ nhận được cuộc gọi của chúng tôi rằng tất cả các quy trình đều liền mạch trước thời gian cảnh báo.

Liên Hệ


Đề xuất đọc

Liên hệ với chúng tôi

×