Chúc mừng Ngày Quốc khánh, MILLENNIUM LOGISTICS LTD. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất.

Chúc mừng Ngày Quốc khánh, MILLENNIUM LOGISTICS LTD. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất.

Văn phòng của chúng tôi sẽ đóng cửa từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 để kỷ niệm Quốc khánh, tiếp tục làm việc vào ngày 8-10.
CÔNG TY TNHH LOGISTICS THIÊN NIÊN KỶ.Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất.