Các bước kiểm kê bổ sung FBA của Amazon?

Các bước kiểm kê bổ sung FBA của Amazon?

Bổ sung FBA của AmazonKhoBước? Dưới đây là một số nội dung liên quan mà phiên bản nhỏ mang đến cho bạn. Bạn có thể tham khảo nó một cách đơn giản.
(1) Tạo gói kho bãi mới: khi bạn đã sẵn sàng vận chuyển hàng tồn kho đến Amazon, trước tiên bạn tạo một kho trong kế hoạch
(2) Thêm vào gói biên lai hiện có: nếu bạn đã tạo kế hoạch biên lai và vận chuyển cùng nhau, hãy chọn Thêm vào gói biên lai hiện có
(3) Hàng hỗn hợp: có nhiều sản phẩm SKU trong một hộp.
(4) Bao bì gốc và hàng hóa giao hàng: chỉ có một SKU trong một hộp. Mỗi hộp vận chuyển phải bao gồm cùng một số lượng hàng hóa.