Đặc điểm của vận tải quốc tế | theo dõi vận chuyển quốc tế

Đặc điểm của vận tải quốc tế | theo dõi vận chuyển quốc tế

Giao thông quốc tế là giao thông giữa các quốc gia và khu vực. So với vận chuyển hàng hóa trong nước, nó có các đặc điểm chính sau:

(1) Vận tải quốc tế liên quan đến quan hệ quốc tế và là một hoạt động liên quan đến nước ngoài rất định hướng chính sách

Giao thông vận tải quốc tế là một phần không thể thiếu của thương mại quốc tế. Trong quá trình tổ chức vận chuyển hàng hóa, cần thường xuyên có liên hệ kinh doanh mở rộng trực tiếp hoặc gián tiếp với nước ngoài. Những liên hệ như vậy không chỉ mang tính kinh tế, mà còn thường liên quan đến chính trị quốc tế. Vấn đề là một hoạt động liên quan đến nước ngoài rất định hướng chính sách. Do đó, giao thông vận tải quốc tế không chỉ là một hoạt động kinh tế, mà còn là một hoạt động đối ngoại quan trọng. Điều này đòi hỏi chúng ta không chỉ sử dụng quan điểm kinh tế để xử lý các doanh nghiệp khác nhau, mà còn phải có khái niệm chính sách và tham gia kinh doanh vận tải quốc tế phù hợp với yêu cầu của chính sách đối ngoại của nước ta. .

(2) Vận tải quốc tế là vận tải đường dài với nhiều liên kết trung gian

Giao thông quốc tế là giao thông giữa các quốc gia và khu vực. Nói chung, khoảng cách vận chuyển tương đối dài. Nó thường đòi hỏi phải sử dụng nhiều phương tiện vận tải, thông qua nhiều phương tiện bốc dỡ, và nhiều liên kết trung gian, chẳng hạn như trung chuyển, Chuyển đổi phương thức vận chuyển, v.v., đi qua các khu vực và quốc gia khác nhau, và phải thích ứng với luật pháp và quy định khác nhau của mỗi quốc gia. Nếu một vấn đề xảy ra trong bất kỳ một trong những liên kết này, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình vận chuyển. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải tổ chức và liên kết chặt chẽ các liên kết để tránh ngắt kết nối trong một liên kết nhất định và mang lại tổn thất cho giao thông vận tải.

(3) Giao thông vận tải quốc tế liên quan đến một loạt các lĩnh vực, và tình hình rất phức tạp và có thể thay đổi.

Vận tải quốc tế liên quan đến nhiều bộ phận trong và ngoài nước, và cần phải đối phó với chủ sở hữu hàng hóa, vận chuyển, cơ quan kiểm tra hàng hóa, công ty bảo hiểm, ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, hải quan, cảng và các đại lý trung gian khác nhau ở các quốc gia và khu vực khác nhau. Đồng thời, bởi vì luật pháp và chính sách của các quốc gia và khu vực khác nhau không phải là

Thứ nhất, sự khác biệt về thói quen thương mại và vận tải và thực tiễn kinh doanh, sự khác biệt trong hệ thống tài chính và tiền tệ, và những thay đổi trong điều kiện chính trị, kinh tế và tự nhiên đều sẽ có tác động lớn hơn đến giao thông vận tải quốc tế.

(4) Tính kịp thời của giao thông vận tải quốc tế là mạnh mẽ

Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu theo thời trang và giao nhận kịp thời hàng hóa đến nơi đến có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện các hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu của thị trường hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường, giải quyết kịp thời ngoại hối. Đặc biệt, một số mặt hàng tươi sống, hàng hóa theo mùa vụ, hàng hóa nhạy cảm đòi hỏi phải vận chuyển nhanh và tổ chức cung ứng kịp thời, có lợi cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu và củng cố, mở rộng thị trường bán hàng. Do đó, giao thông quốc tế phải tăng cường khái niệm về thời gian, cạnh tranh về thời gian và tốc độ, để giành chiến thắng nhanh chóng.

(5) Nguy cơ vận tải quốc tế lớn hơn

Do có nhiều liên kết trong giao thông quốc tế, khoảng cách vận chuyển dài, phạm vi rộng liên quan, tình hình phức tạp và có thể thay đổi, và tính kịp thời mạnh mẽ, những thay đổi trong tình hình quốc tế dọc theo giao thông vận tải, bất ổn xã hội, sự xuất hiện của các thảm họa và tai nạn thiên nhiên khác nhau, cũng như chiến tranh, phong tỏa, cấm vận hoặc cướp biển, v.v., có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giao thông quốc tế và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Do đó, nguy cơ vận tải quốc tế là lớn hơn. Để vượt qua những tổn thất rủi ro trong quá trình vận chuyển, tất cả các loại hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải cần phải nộp đơn xin bảo hiểm vận tải.
theo dõi vận chuyển quốc tế