Việc xây dựng ba bến tự động 200.000 tấn bắt đầu tại cảng Yantian

Việc xây dựng ba bến tự động 200.000 tấn bắt đầu tại cảng Yantian

Vào ngày 26 tháng 9, các dự án lớn trong quý III năm 2021 tại tỉnh Quảng Đông đã được triển khai tại Thâm Quyến, trong đó có dự án cảng container ở khu vực hoạt động phía đông của cảng Yantian.
Được biết, có 241 dự án lớn đang được xây dựng tại Thâm Quyến, với tổng vốn đầu tư 327,32 tỷ nhân dân tệ.  Trong đó, dự án bến container ở khu vực hoạt động phía đông cảng Yantian có tổng mức đầu tư dự kiến là 14,49 tỷ nhân dân tệ và tổng diện tích đất là 1,775 triệu mét vuông.
Dự án cảng container Yantian ở các khu vực phía đông được liệt kê trong quy hoạch nhà nước, một khu vực vịnh lớn của quy hoạch kết nối cơ sở hạ tầng Quảng Đông, các dự án trọng điểm quảng đông và Thâm Quyến, sẽ là ba nhà để xe tự động mới 20, và trên kênh kết nối, bãi container trống, hệ thống hỗ trợ và kỹ thuật hỗ trợ khác, công suất thiết kế 3 triệu teus.Dự án sẽ xây dựng một khu vực cảng thông minh và xanh đẳng cấp thế giới, có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao trình độ dịch vụ và khả năng cạnh tranh quốc tế của Cảng Yantian và củng cố và nâng cao vị thế quốc tế như một cảng thân cây.