Vận chuyển quốc tế từ Trung Quốc| Làm thế nào để vận chuyển từ Trung Quốc đến Canada

Vận chuyển quốc tế từ Trung Quốc| Làm thế nào để vận chuyển từ Trung Quốc đến Canada

Vận chuyển quốc tế từ Trung Quốc

Nói chung, có hai cách để gửi thư đến Canada, một là vào Canada bằng đường hàng không và hai là vào Canada từ Hoa Kỳ bằng đường biển bằng đường hàng không / đường biển EMS.

1. Bạn có thể gửi hàng hóa xa xỉ, thực phẩm và một lượng nhỏ hàng lậu
2. Nhiều loại thư, không có phí từ xa và phụ phí nhiên liệu
3. Phía đơn phương của bao bì không vượt quá kích thước quy định và trọng lượng thể tích không được tính
4. Có các hãng tàu, và vận chuyển hàng hóa rẻ