Văn phòng chi nhánh Thanh Đảo để mở rộng dòng sản phẩm

Văn phòng chi nhánh Thanh Đảo để mở rộng dòng sản phẩm

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2017, văn phòng chi nhánh Millennium Logistics (Thâm Quyến) Limited Qingdao chuyển đến cơ sở mới. Việc mở rộng văn phòng Thanh Đảo không chỉ có nghĩa là sự phát triển của chi nhánh Thanh Đảo, mà còn cho thấy sự bùng nổ của MCL.

Vào ngày quyến rũ này, nhân viên Thanh Đảo và tất cả các nhân viên MCL đang tiếp tục cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Millennium là nhà cung cấp giải pháp logistics và chuỗi cung ứng trưởng thành, cung cấp dịch vụ logistics FBA Amazon, chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi