Các bước làm thủ tục vận chuyển hàng hóa vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không

Các bước làm thủ tục vận chuyển hàng hóa vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không

Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không vận chuyển phải trải qua các thủ tục sau:

Người gửi hàng phải điền vào phiếu gửi hàng cho người vận chuyển khi giao hàng và đính kèm các chứng từ chứng thực hợp lệ cần thiết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quốc gia. Người gửi hàng chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính chính xác của nội dung của ghi chú gửi hàng. Sau khi thư gửi hàng do người gửi hàng điền được người vận chuyển chấp nhận và người vận chuyển đã điền vận đơn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa hàng không được thiết lập.

Trường hợp người gửi hàng yêu cầu tàu bay thuê để vận chuyển hàng hóa, người gửi hàng phải điền vào mẫu đơn xin thuê tàu. Sau khi người vận chuyển đồng ý chấp nhận và ký hợp đồng vận tải hàng không thuê chuyến, hợp đồng vận chuyển hàng không thuê chuyến hàng không được thành lập và cá nhân ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định của Cục Hàng không dân dụng. Quy định của cơ quan về vận tải hàng không thuê bao.

Người gửi hàng đóng gói hàng hoá ký gửi theo tiêu chuẩn đóng gói do cơ quan có thẩm quyền quốc gia quy định; nếu không có tiêu chuẩn đóng gói thống nhất thì phải đóng gói phù hợp với tính chất của hàng hóa và điều kiện của tàu bay vận chuyển theo nguyên tắc bảo đảm an toàn vận tải. Trường hợp không đáp ứng các yêu cầu đóng gói nêu trên, người vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển.

Người gửi hàng phải ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, đơn vị của người gửi hàng và người nhận hàng trên lô hàng. Tên và địa chỉ phải được đánh dấu bằng các dấu hiệu chỉ số đóng gói, lưu trữ và vận chuyển theo quy định quốc gia.

Đối với hàng hoá phải được nhà nước bảo hiểm, người gửi hàng phải bảo hiểm vận chuyển hàng hoá tại thời điểm gửi hàng.

Người gửi hàng phải thanh toánFreightvà các chi phí khác theo tỷ lệ do Cục Hàng không quy định. Trừ trường hợp người gửi hàng và người vận chuyển có thoả thuận khác, cước vận chuyển và các chi phí khác được thanh toán bằng một lần khi người vận chuyển phát hành hàng hoá.

Người vận chuyển phải thông báo đến cho người nhận hàng trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi hàng hoá đến nơi giao hàng và người nhận hàng phải kịp thời nhận hàng tại địa điểm được chỉ định có giấy chứng nhận giao hàng. Hàng hóa sẽ được giữ miễn phí từ ngày sau khi thông báo đến được đưa ra. Tháng 3. Người nhận hàng phải trả phí lưu trữ theo quy tắc vận chuyển nếu quá hạn giao hàng.

Khi người nhận hàng nhận hàng, nếu hàng hoá bị tháo dỡ nửa chừng hoặc không phản đối trọng lượng và ký vào hóa đơn vận chuyển thì người vận chuyển phải chịu trách nhiệm vận chuyển.

Trường hợp người gửi hàng hoặc người nhận hàng đòi bồi thường do sơ suất của người vận chuyển hoặc cố ý gây thiệt hại cho người gửi hàng hoặc người nhận hàng thì người gửi hàng hoặc người nhận hàng phải nộp văn bản cho người vận chuyển trong thời hạn 118 ngày, kể từ ngày điền vào biên bản tai nạn vận chuyển hàng hoá và đính kèm các tài liệu hỗ trợ có liên quan.